Καλως Ήρθατε

Η σελίδα δημιουργήθηκε για να μπορούν όσοι θέλουν να διαβάζουν πληροφορίες και νέα απο το χωριό.
Δεν έχουμε σκοπό το κέρδος και γι'αυτό δεν υπάρχουν διαφημίσεις επι πληρωμή.
Το κόστος για την συντήρηση βαραίνει αποκλειστικά ιδίους πόρους και δεν ζητήθηκε ποτέ και απο κανέναν ( ιδιώτη ή δημόσιο φορέα) η συμετοχή σε αυτό.
Οποιοι έχουν πληροφορίες ή υλικό για το χωριό μας ή για την ευρύτερη περιοχή ευχαρίστως να τα προσθέσουμε.
Όσοι έχουν να προτείνουν οτιδήποτε μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας πατώντας την επιλογή " Επικοινωνία" στο μενού ή πατώντας Εδώ .

Σχολείο - Γούμερο Ηλείας - Ανεπίσημη Ιστοσελίδα

Σχολείο

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η ανάπτυξη του πληθυσμού μετά το 1950 έφερε το Γοΰμερο να έχει 2-3 σπί-
τια* σχολεία. Σήμερα εκεί που είναι η εκκλησία ήταν η Διεΰθυνση, οι 2 μεγά-
λες τάξεις Ε', Στ', μερικές φορές η Α' τάξη και η Στ'τάξη.
Οι άλλες τάξεις, οι μικρότερες, ήταν σε σημερινό οίκημα του Τάση Παπαν-
δρέου και Αχιλλεόπουλου κοντά στην πλατεία του χωριοΰ παλιά Νίκου Ντίντα.
* Σπίτι: Νίκου Ντίντα και Τάση Παπανδρέου.
Τότε όλη την εβδομάδα γίνονταν μαθήματα, πλην Κυριακής, που είχε
υποχρεωτικά εκκλησιασμό με παρουσίες - απουσίες.

Εκκλησία και καμπαναριό Αγίας Παρασκευής.
Στην είσοδο υπήρχαν τρεις ελιές που κόπηκαν το 1982 Επίσης γίνονταν και μαθήματα απογευμα-
τινά. Η καμπάνα* της Αγίας Παρασκευής
χτύπαγε κάθε πρωί για την έναρξη των μαθη-
μάτων. Έτσι έχει μείνει η έκφραση: "σημαί-
νει η μουσικά ή μοΰζικα".
Γνωστοί δάσκαλοι: Δελλής, Αντωνακόπου-
λος, Λαμπράκης, Μόσχος κ.λπ., έκαναν καλά
τη δουλειά τους.
Πρώτευαν στο Γυμνάσιο Καράτουλα και
μετέπειτα Λύκειο, τα Γουμεριωτόπουλα κάθε
χρόνο έπαιρναν το ΑΕΙΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.
Φουρνιές δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί,
δικηγόροι, αστυνομικοί κ.λπ.
Το πρώτο κτήριο του παλιού Δημοτικού
Σχολείου χτίστηκε το 1893 σε οικόπεδο της      
εκκλησίας και γι'αυτό το λόγο σήμερα χτΐ-   
στηκε ο καινούργιος Ναός της Αγίας Παρα-
σκευής.
* Το καμπαναριό φτιάχτηκε από τον Παναή Αντωνακόπουλο, 1953.
Οι αίθουσες του παλιού Σχολείου ήταν δυο μεγάλες και ευρύχωρες, χωρού-
σαν περίπου 50 παιδιά η κάθε αίθουσα. Συνολικά και στις 6 τάξεις πρέπει να
φοιτούσαν 300 παιδιά.
Οι καλοί μας δάσκαλοι μας ενέπνεαν πίστη στο Χριστό και Αγάπη στην πα-
τρίδα.
Δελλής Χρήστος και η σύζυγος του Δήμητρα
Αντωνακόπουλος Χρήστος
Λαμπράκης
Μόσχος
Βασιλική Ηλιοπούλου κ.λπ.
Παλαιότεροι οι Ν. Κοτσιράς
Αποσκίτης
Παπαηλιού
Γεώργιος Δελλής
και παλιά οι Ιερείς.
Ιστορικά το Δημοτικό Σχολείο έχει μία αξιόλογη ιστορία. Όπως κάθε άν-
θρωπος και μία ιδιαίτερη ιστορία, ενώ εδώ οι Δάσκαλοι, η ψυχή και το πνεύ-
μα του Σχολείου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ Σύμφωνα με το χρονικό του 2/τά-
ξιου Δημοτικού Σχολείου Γουμέρου
από το Δ/ντή Γεώργιο Δελλή 4-3-
1950.
Ιδρύθηκε: το 1893 στο οικόπεδο
Γιάννη Αγγελόπουλου του
Νικολάου (φεριμπίμ*)
Δαπάνες: των χωριανών
Περιουσία: της Αγ. Παρασκευής
Μονοτάξιο: στην αρχή.
Διτάξιο μετά.
Ανακαίνισις: Αγ. Παρασκευή
Μαθητές: ολίγοι από 1910 έως
1931
Διτάξιο από το 1932 έως το 1950.
Από το 1950 και μετά πολυτάξιο.
6/θέσιο μέχρι πρόσφατα. Σήμερα
'06 τετραθέσιο. Διευθυντής ο Γιώρ-
γος Ντούρας του Βασιλείου εκ Γου-
μέρου.
Γεώργιος Δελλής, Δάσκαλος Γουμέρου
1931-1951 = 20 χρόνια
* φεριμπίμ = διότι έλεγε την έκφραση φερ' ειπείν - λόγου χάριν.
Το Δημοτικό Σχολείο Γουμέρου
έβγαλε μαθητές εγκεφάλους, είναι
οι σημερινοί επιστήμονες σ'όλους τους κλάδους*.
Από το φτωχά θρανία, που στην αρχή ήταν κορμοί δένδρων, δέρματα ζώων
για καθίσματα, μέχρι τα λειτουργικά θρανία με καρέκλες μαθήτευσαν οι πατέ-
ρες, οι μητέρες, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας.
Τα πιο κάτω στοιχεία που δόθησαν από τον τότε Διευθυντή του Γουμέρου
(σελίδες 177/8)  για τους μαθητές του 1912, 1913 μέχρι το 1930.
Πριν το 1887 λειτουργούσε ως μονοθέσιο Δημοτικό σε σπίτια με λίγους μα-
θητές, διότι τότε οι γονείς δεν έστελναν τα παιδιά τους στο Σχολείο. Τέτοια δημοτικά σε σπίτια ήταν:
1.    Καραλέικα σπίτια
2.    Παπαδέικα σπίτια παπά Παναγιώτη, Παπανδρία
3.    Μπουμπούνα
4.    Κοτσιρά
5.    Μπέου;
6.    Καραγιάννη;
7.    Εκκλησία Αγίας Παρασκευής Το οίκημα του Δημοτικού Σχολείου χτίστηκε και περατώθηκε το 1893 με ει-
σφορές των κατοίκων. Άλλος ξύλα, κυπαρίσσια, για ταβάνια, πάτωμα, πέτρες,
ασβέστη. Τσιμέντο δεν νομίζω καθόλου να είχε.
Τη φροντίδα και τη συντήρηση την είχε η εκκλησία ως κατοχή και ιδιοκτη-
σία αυτής. Γείτονες:
1.    Αναγνώστης Καραλής, έλεγε τον Απόστολο στην εκκλησία
2.    Νικόλαος Κοτσιράς, γραμματεύς και εγγονός Διδασκάλου Κοτσιρά
3.    Ιωάννης Τσίμπρης - Δημόπουλος Γεώργιος
Τα τετραγωνικά μέτρα του Σχολείου ήταν 198,5. Μήκος 11,65 μ.
Ανατολικά: 2 παράθυρα
Δυτικά: 2 παράθυρα
* Γιατροί: Αντωνακόπουλος Γ., Ασημακόπουλος.
Νομικοί: Π. Κακκαλής, Ιωάννης Αγγελόπουλος, παλαιότερα Δελλής, Συνταγματολόγος παρ' Αρείω
Πάγω κ.α.
Καθηγητές: Δύο Ασημακόπουλοι, Μυρσίνης, Δημακόπουλοι (δύο Θεολόγοι), Φωτακόπουλοι (δύο
φιλόL•γoι).
Δάσκαλοι: Δελλαίοι, Ντούμας, Θεοδόσης, Φίλιος κ.α.
Αστυνομικοί: Αφοι Τσίμπρη, Δ/τές Χωροφυλακής κ.α.
Πυροσβέστες: Δήμος Ντίντας - Δ/τής Πύργου, αρκετοί εποχιακοί υπάλληλοι
Ιερείς: δύο και ο νυν εφημέριος απ' το Καράτουλα, έλκει τηιν καταγωγή του απ' το Γούμερο, άρα τρεις
συνολικά. Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε και τον αείμνηστο Διάκο Χρήστο Κομπορόζο.
Τραπεζικοί: Γενικός επιθεωρητής - Παν. Αντωνακόπουλος.
Στο εξωτερικό: Οι χωριανοί μας διαπρέπουν σ' άλσος τους τομείς.
Νότια: 3 παράθυρα, μία πόρτα Βόρεια: 2 παράθυρα, μία πόρτα η οποία ανέβαινε με κλίμακα-σκαλοπάτια.
Τα υλικά πενιχρά, της σκεπής κεραμίδια γύφτικα κομμένα σε καλούπι από
τους φούρνους - καμίνια, παλιάμπελο, Αφοι Αποστολόπουλοι και Αφοι Φωτα-
κόπουλοι. Ανάστος και Νικόλαος Τσιουτσουρής. Τα πατώματα ήταν σαθρά,
διότι οι 80άρηδες θυμούνται ότι έπεφταν τα πόδια τους στις σχισμές. Αλλά και
εμείς μαθητές του 1973, θυμόμαστε το παλιό σχολείο μας.
Ένα συμπληρωματικό στοιχείο για το Δημοτικό Σχολείο είναι το χειρόγρα-
φο του ζωηρού Δασκάλου Μηνά Παπαηλιού. 13 Μαΐου 1955
Έκθεσις Διδακτηριακής Καταστάσεως Δημοτικού Σχολείου Γουμέρου
Βασίλειον της Ελλάδος
2/τάξιον Δημοτικό Σχολείο
ΓΟΥΜΕΡΟΥ
Ιδιοκτησία: Αγ. Παρασκευής
Κατασκευάσθη: 1893
Αίθουσα: 1
Γραφείο: 1
Δωμάτιο: 1 δασκάλου
Ανεκαινίσθη: 1932 και επεξετάθη
Αίθουσες: 2  37 τ.μ. εκάστη
Βοηθητικοί χώροι: -
Αποχωρητήρια: 2
Τειχίον: Δυτικά προς γκρεμό 1932
Κλίμα: Ανθυγιεινόν, λόγω της χούνης (ρεματιά)
Μαθηταί: 200
Εν Γουμέρω 13 Μαίου 1955
Ο Δ/ντής Μ. Παπαηλιού
Μαθητές του 1912/13, ΤάΕη Α'
α/α    Επώνυμο    Όνομα    ετών
1    Τζουανόπουλος    Χρήστος    12
2    Ντιντίφας    Κων/νος    11
3    Κολοβάδης    Γεώργιος    12
4    Μπλόσκας    Θεόδωρος    12
5    Συλαϊδόπουλος    Βασίλης    11
6    Παπαδόπουλος    Ιωάννης    10
7    Τζουανόπουλος    Ανδρέας    10
8    Αντωνακόπουλος    Βασίλης    10
9    Δελλής    Κων/νος    8
10    Καραλής    Γεώργιος    10
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΡΙΑΣ 11    Αγγελόπουλος    Χρήστος    8
12    Σωτηρόπουλος    Νίκος    8
13    Παπαδόπουλος    Ανδρέας    8
14    Ντούμας    Αναστάσιος    8
15    Γαβριλόπουλος    Βασίλης    8
16    Δημόπουλος    Δημήτριος    8
17    Καραλής    Χρήστος    8
18    Καλατζής    Γεώργιος    8
19    Κακκαλής    Ιωάννης    8
20    Βοϊδινός    Παναγιώτης    11
21    Καραλής    Αριστείδης    11
22    Δημακόπουλος    Δημ.    12
23    Δημακόπουλος    Κων/νος    11
24    Γαβριλόπουλος    Κων/νος    10
25    Μπουμπούνας    Γεώργιος    12
26    Ντίντας    Νικόλαος    8
50    Τζουανόπουλος    Δημήτριος    8
Σύνολο μαθητών        50
Δάσκαλος Ν. Κοτστράς
Έτος 1914/1915 - Τάξις Β'
1.    Τζουανόπουλος    Χρήστος    13 ετών
2.    Κολοβάδης    Γεώργιος    13 ετών
3.    Φωτακόπουλος    Βασίλειος    12 ετών 36.      Δελλή
Σύνολο μαθητών 36. Πολλά από τα παιδιά διέκοπταν στα μέσα της χρονιάς για να βοηθήσουν
τους γονείς στις αγροτικές ασχολίες, όργωμα αγρών, βοσκή προβάτων, γαλιών
κ.λπ.
Έτσι μερικοί τελείωναν τις 3 υποχρεωτικές τάξεις του δημοτικού και τη Δ'
τάξη η οποία ήταν προετοιμασία για το Σχολαρχείο. 4 τάξεις Δημοτικού
3    τάξεις Σχολαρχείο
4    τάξεις Γυμνάσιο
Το 1934 Ακαδημίες 1 χρόνο, μετά 2 χρόνια έως 1980. Τώρα 4 χρόνια.

 

 

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1474906088; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-778245068;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:11.05pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Γ. Ονόματα Δασκάλων από 1880

1.Άγνωστος Κουτσός Δάσκαλος

2.Ασημακόπουλος - Βερβινή

3.Παπαηλιού Μηνάς - Παραλογγοί Γορτυνίας

4.Νικόλαος Φωτίου Κοτσιράς - Μηλιές

5.Αποσκίτης Ηλίας* - Βελημάχι

6.Δελλής Γεώργιος με σΰζυγό του

 

Δ. 1900 λέγει ο Παπαγεωργίου λειτούργησε το Δημοτικό στη θέση που είναι
σήμερα η καινούργια Αγία Παρασκευή. Ενώ ο Γ. Δελλής λέγει 1893. Είναι 7
χρόνια διαφορά.

Τα χαρτιά αναφέρουν μερικές ανακρίβειες, ίσως ο Δάσκαλος Δελλής να έχει
δίκιο. Διότι έγραφε σε νεαρά ηλικία κάπως. Ενώ ο αείμνηστος Παπαγεωργίου
στο τέλος της ζωής του... (Πάντως και οι δύο απόψεις σεβαστές...).

Από τους πρώτους μαθητές της συστάσεως κοινότητας Γουμέρου 1911, συ-
μπεραίνουμε τις κάτωθεν οικογένειες:

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τυχαία Φωτογραφία

PAIDIKI XARA1c
PAIDIKI XARA1c
Askitis 38c
Askitis 38c
Askitis 34c
Askitis 34c
DSC_0061
DSC_0061
laografikomousio 23c
laografikomousio 23c
nikova 12c
nikova 12c
Askitis 20c
Askitis 20c
genikes 9-1c
genikes 9-1c
fire (29)
fire (29)
tourkoskala (14)
tourkoskala (14)
Askitis 13c
Askitis 13c
elies (14)
elies (14)