Εκπαίδευση

Από άποψη υποδομών εκπαίδευσης στο Δ. Ωλένης λειτουργούν:

 • 8 Νηπιαγωγεία

 • 14 Δημοτικά σχολεία

 • 2 Γυμνάσια1 Λύκειο

 

Οικονομία

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου υπολογίζεται στους 3.128 κατοίκους εκ των οποίων οι 2.905 κατ. είναι απασχολούμενοι και οι 223 κατ. είναι άνεργοι.

Απ’ τους εργαζόμενους οι 1.434 κατ. απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα με κύρια παραγόμενα αγροτικά προϊόντα τα κτηνοτροφικά, τη σταφίδα, το λάδι και τα κηπευτικά.

Στον δευτερογενή τομέα απασχολούνται περίπου 726 κατ. από τους οποίους 60 περίπου σε Μονάδες Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων που είναι εγκατεστημένες στα όρια του Δήμου και ανέρχονται σε 15 τον αριθμό.

Στον τριτογενή τομέα απασχολούνται περίπου 745 κάτοικοι.

Την τελευταία τριετία και στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου και άλλων χρηματοδοτικών μέσων πραγματοποιήθηκαν ιδιωτικές επενδύσεις ύφους περίπου 326 εκ. δρχ.

 

Επικοινωνία

 

   

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2621362510
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
2621362521
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
2621062487
ΔΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2621362516
2621362517
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2621362519
2621362523
2621362513
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2621362514
ΚΕΠ
E-MAIL

2621362522
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(εξυπηρετεί όλες τις υπηρεσίες)
2621362501
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Δ. ΓΟΥΜΕΡΟΥ
2621093008
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2621362512
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

2621061590

 

ΚΕΠ

 

 

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΗΣ

 

ΝΟΜΟΣ: ΗΛΕΙΑΣ

ΟΔΟΣ: Τ.Δ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ

Τ.Κ.: 27064

Ε-mail: d.olenis@kep.gov.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2621362522

FAX: 2621062561

 

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο (“one stop shop”). Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διακινούνται τα έγγραφα όχι οι πολίτες.

Πως Λειτουργεί: Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τα εξειδικευμένα στελέχη του κέντρου για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα που αφορά μία από τις 420 διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνει σήμερα το Κ.Ε.Π., απευθύνεται σε ένα στέλεχος του κέντρου και συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Στη συνέχεια η αίτηση αποστέλλεται μέσω του κέντρου στην αρμόδια υπηρεσία όπου και πρωτοκολλείται. Το στέλεχος του κέντρου αναλαμβάνει να παρακολουθεί μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσοντας τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει τα δικαιολογητικά του από το Κ.Ε.Π. ή την αρμόδια υπηρεσία στην οποία απευθύνθηκε ή του αποστέλλονται στη διεύθυνση που επιθυμεί ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά.

Το ωράριο: Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες όλο το 24ωρο από το 1464.

Ποιές υπηρεσίες παρέχει: Στο Κ.Ε.Π. διεκπεραιώνονται:

 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας

 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής

 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων

Θέματα Νομαρχιών:

 • Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (βιβλιάριο απορίας, οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα)

 • Υγειονομικά ζητήματα (επαγγελματικές άδειες ιατρικών & παραιατρικών επαγγελμάτων)

 • Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών (χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης & αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων, αλλαγή χρωμάτων κ.α.)

 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών (των Διευθύνσεων Βιομηχανίας)

Θέματα Δήμων:

 • Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις)

 • Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες

Θέματα Πρωτοδικείων:

 • Έκδοση πιστοποιητικών (ποινικού μητρώου, ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση, περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, περί μη πτωχεύσεως κ.α.)

Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων:

 • Κατάθεση αιτήσεων για συντάξεις

 • Βιβλιάρια ασθενείας (οικογενειακά & ατομικά)

   

Οι 420 πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ψηφιοποιημένα έντυπα τους. Τα έντυπα αυτά επασχεδιάστηκαν και περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταχεία και αξιόπιστη διεκπεραίωση της υπόθεσης, επιτυγχάνοντας παράλληλα το στόχο να είναι φιλικά προς τους χρήστες, πολίτες, επιχειρήσεις και υπαλλήλους.

Related Posts

Υποστήριξη

Η προσπάθεια μας να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες εξαρτάται απο όλους εσάς.
Εάν έχετε πληροφορίες ή πηγές μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.