Ημέρα

28 Ιανουαρίου, 2010

Σχολείο

Η ανάπτυξη του πληθυσμού μετά το 1950 έφερε το Γοΰμερο να έχει 2-3 σπί-τια* σχολεία. Σήμερα εκεί που είναι η εκκλησία ήταν η Διεΰθυνση, οι 2 μεγά-λες τάξεις Ε', Στ', μερικές φορές η Α' τάξη και η Στ'τάξη.Οι άλλες τάξεις, οι μικρότερες, ήταν σε σημερινό οίκημα του Τάση Παπαν-δρέου και Αχιλλεόπουλου κοντά στην πλατεία του...

Βάραγκας

Ο ΒΑΡΑΓΚΑΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΓΚΑ Το Ναύδριο του Βάραγκα είναι ένα απλό βασιλικού ρυθμού εξωκλήσι. Αφιερωμένο στη σύλληψη του Ιωάννου -δηλ. "όταν συνέλαβε η μητέρα του Ελισάβετ το εκ σπέρματος Ζαχαρίου βρέφος". Η εκκλησία αυτή ανακαινίστηκε το 1967 από το Βασίλη Τζουανόπουλο υπεύθυνο* του Εξαρχεΐου Παναγίου Τάφου, στη Νίκαβα και στο Βάραγκα. Οι εικόνες του παλιές,...

Πληθυσμος

Σε μια γρήγορη χρονολογική σειρά από το 1835, όπου το Γούμερο έχει 275 κατοίκους, βλέπουμε να αυξάνει ο πληθυσμός ως εξής: Χρον. 1879 – 434 κάτοικοιΧρον. 1889 – 507 κάτοικοι Χρον. 1896 – 591 κάτοικοιΧρον. 1907 – 783 κάτοικοιΧρον. 1912 – 787 κάτοικοιΧρον. 1928 – 1.139 κάτοικοιΧρον. 1940 – 964 κάτοικοιΧρον. 1951 – 1102 κάτοικοιΧρον....

Τα Ονόματα στο Γούμερο

Α Αποστολόπουλοι εκ του Φούρλα – σκεύος μαγειρέματος, εξ Ηπείρου. Αργυρόπουλοι εκ του Αργύρη και της Ελένης Μωλής το γένος Παπαπαναγιώτη – Ήπειρος Ιερέως κόρη. Αργύρης διότι είχε πολλά αργυρά*. Αγγελόπουλοι: 2 οικογένειες από Κρανίδι Ν. Αργολίδος και Βάχλια Γορτυνίας. Όλοι αυτοί Ηπειρώτες κατ’αρχάς μετά Αρκαδία. Αναστασόπουλος η Κοτσοβίνης. Έχει μείνει και η έκφραση ο […]

Εκκλησίες-Ξωκλήσια

Εκκλησίες-Ξωκλήσια     1. Ανάληψις Ανατολικά του Κάστρου, ευρίσκεται το εξωκλήσι της Αναλήψεως. Εορτάζει40 ημέρες μετά το Πάσχα.Κανείς δε γνωρίζει την προϊστορία αυτοΰ του ερημοκλησιοΰ. Γεγονός πώς είναι κτισμένο πάνω σε αρχαίο Ναό, γι'αυτό καιδιατηρήθηκε στη μνήμη του λαού. Αντίθετα εξηφανίστηκε, ο Αγ. Βασίλειος πιοκάτω και παρέμεινε μέχρι σήμερα να λέγεται η τοποθεσία "Άγιος Βασίλειος".

Υποδομές και επικοινωνία

Εκπαίδευση Από άποψη υποδομών εκπαίδευσης στο Δ. Ωλένης λειτουργούν: 8 Νηπιαγωγεία 14 Δημοτικά σχολεία 2 Γυμνάσια1 Λύκειο   Οικονομία Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου υπολογίζεται στους 3.128 κατοίκους εκ των οποίων οι 2.905 κατ. είναι απασχολούμενοι και οι 223 κατ. είναι άνεργοι. Απ’ τους εργαζόμενους οι 1.434 κατ. απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα με κύρια...

Υποστήριξη

Η προσπάθεια μας να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες εξαρτάται απο όλους εσάς.
Εάν έχετε πληροφορίες ή πηγές μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.