Α

Αποστολόπουλοι εκ του Φούρλα – σκεύος μαγειρέματος, εξ Ηπείρου.

Αργυρόπουλοι εκ του Αργύρη και της Ελένης Μωλής το γένος Παπαπαναγιώτη – Ήπειρος Ιερέως κόρη. Αργύρης διότι είχε πολλά αργυρά*.

Αγγελόπουλοι: 2 οικογένειες από Κρανίδι Ν. Αργολίδος και Βάχλια Γορτυνίας. Όλοι αυτοί Ηπειρώτες κατ’αρχάς μετά Αρκαδία.

Αναστασόπουλος η Κοτσοβίνης. Έχει μείνει και η έκφραση ο Αγγελής του Κοτσοβίνη εκ της Αργολίδος.

Αθανασόπουλοι. Οι πρώτοι κάτοικοι από Τσίπιανα.

Β

Βήτας ή Βεβΐτας εκ Κούμανι – Βηταίοι εκ του Γεωργίου βήτα ονομάσθηκαν Γεωργόπουλοι.

Βοϊδινός – έβοσκε βόδια έγινε Δημητρόπουλος από Κυλλήνη = Ζήρια Κορινθίας. Η Κυλλήνη το γνωστό λιμάνι από τους κατοίκους της Ζήριας. Ζήρια λέγονται τα βελάνια, καρπός της βελανιδιάς. Κυλλήνη = επειδή έχει πολλά κοιλώματα η περιοχή της Ζήριας.

Γ

Γαβρίλης – Γαβριλόπουλοι.

Ο πρώτος Γαβρίλης μάλλον από Δίβρη, αν όμως η Δίβρη απ τη Δίβρη της Αχρίδος είναι καθαρά Ηπειρώτες.

Δ

Δελλής η Ντελής από τα Λαγκάδια Γορτυνίας πετροπελεκητής – Μάστορας αλλά και Ντελής Αγάς ίσως και Τούρκος έμπιστος του Γιακούμ Αγά, εξ Ηπείρου οι πρώτοι Ντελής Παπάς λεβέντης. Ηπειρώτικο τραγούδι, το οποίο αρέσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.

Δημακόπουλοι εκ του Δήμου ή Δημάκου κατ’αρχήν από Ήπειρο και μετά στην Πελοπόννησο Αγρίδι Αρκαδίας, σκόρπισαν σ’όλη την Ηλεία και αλλαχού.

Ζ

Ζωγράφος – Ζωγραφαίοι, ο άγνωστος Ζωγράφος έτσι παρέμεινε χωρίς όνομα ερχόμενος από τη Ζάκυνθο. Ήταν καλλιτέχνης. Ζωγράφισε τους δύο Αρχαγγέλους στις πόρτες του Ιερού Aγ. Παρασκευής.

Οι Γουμεραίοι εκτίμησαν το έργο του και του δώσαν ένα σπίτι να μείνει. Είναι οι σημερινές αποθήκες του Γιάννη και της Κωστούλας Καραλή. Τα κοπίδια του, πινέλα του ευρίσκονται στην οικογένεια Καραλή.

Επίσης σκάλισε και ζωγράφισε το δωδεκάορτο της εκκλησίας μας.

Ζώη Ζωγόπουλοι εκ του Ζώη αρχηγού οικογενείας, εξ ηπείρου. Μάλλον από το Λάλα, διότι η Ζωίτσα που κλέφτηκε από δύο Τουρκαλβανούς του Λάλα επηρέασε τον Αγά για τ’όνομά της Ζωίτσα, Ζωή – Ζωγόπουλοι

και όχι Παναγιωτίτσα που τονίζουν άλλοι ιστορικοί, είναι λάθος.

Κ

Καλατζή όπως προαναφέραμε Κώστας και Ηλίας του Αντωνίου Αντωνάκη- Αντωνακαίοι, Αντωνακόπουλοι. Από Μπαμπουρι Ν. Θεσπρωτίας εκ του Στέργιου Καλατζή, Στεργαίοι, Πανόπουλο Κουτσοχέρα Κλεινδιά. Στεργαίοι – Λούπη, με τα δύο επώνυμα.

Καραλή, Καραλέοι εκ του Τούρκου Αγά Ομέρ, ο οποίος ήταν σταλμένος από τον ανώτερο του Πασά του Λάλα. Ενώ παλαιότερα οι Καραλέοι ήταν Ζωγραφέοι.

Καψής: Μάλλον από Νεμούτα.

Κακαλής. Αυτός δεν ήταν κακός Αλής αλλά ήταν καλός Αλής. Από Μωαμεθανός έγινε χριστιανός, βαπτίστηκε και παρέμεινε στο χωριό παρότι η επανάσταση του 1821* και η μάχη στο Λάλα έδιωξε όλους τους Τούρκους. Με τον καιρό όμως αγρίεψε και έγινε κακός, έτσι κακός Αλής – Κακαλής.

Καραγιάννης. Ο Γιάννης που ήταν μαύρος, έμπορος απ’το Κούμανι.

Καρβουνιάρης. Καταγωγή απο την Μάνη πιθανότατα, το επώνυμο προήλθε εκ του επαγγέλματος και εμφανίστηκαν στο Γούμερο μετά την δημιουργία του Νέου Ελληνικού κράτους .

Κομπορόζος. Είχε πολλούς κόμπους και ρόζους στα χέρια του απ’την πολλή εργασία. Από την Κοντοβάζαινα;

Κλούπας. Αγνωστη πατρίδα.

Κολοβάδης. Είχε μία παράξενη περπατησιά π.χ. Δήμος Κολοβάδης μέχρι σήμερα ιδιάζουσα μορφή ποδιών. Από Δούκα μήπως;

Ν. Κοτσιράς, εκ των Μηλεών του Λάλα, Δημοδιδάσκαλος και γραμματέας του χωριού, μετέπειτα και ο Νικολάκης Κοτσιράς γραμματέας ο εγγονός του.

Λ

Λούπης, εκ του Κλεινδιά προερχόμενος εδώ στο Γούμερο δεν άφησε κληρονόμο, στο Κλεινδιά Λούπης Στεργιόπουλος υπάρχει.

Λούοτρας. Δημήτρης και απόγονοι Λουστραίοι και κοπέλες αυτού.

Μ

Μπιλάλης, στην περιοχή του Κόρακα ζούσαν και ζουν, απ’τις Μηλιές προερχόμενοι όπου πολλοί Ιερείς Μπιλαλέοι. Εδώ στο Γούμερο γνωστοί ως Κακαρακέοι.

Μπλόσκας. Δύο αδέλφια που ο ένας κράτησε το επίθετο του ο άλλος έγινε Πιτσούνης.

Μπλόσκας – Ντίπης και μερικοί Πιτσούνη και Σωτηρόποολοι;

Μπίρμπας. Μπιρμπαίοι από Μοστενίτσα Αρκαδίας και Μπάστα, Χελιδόνι εκ του στόματος τους μπιρ, μπίρι, μπίρμπας. έλεγαν πολλά, “ρήτορες”.

Ν

Ντίντας, από τον Νταή, Ντίνο, αγνώστου καταγωγής – Ίσως και Ηπειρώτεςαπό Δίβρη – Δοΰκα; Από τους Πρώτους κατοίκους το 1600 εκ της Ηπείρου.

Ντούμας, αγνώστου καταγωγής ίσως και Ηπειρώτες μαζί με τους Ντινταίους, διότι τα σπίτια τους μαζί στο Γοΰμερο. Ντομάς, ντοντάς, οντάς, αλλά και ντούπ, ντούπ που κτύπαγε.

* Άλλη άποψη από Ν. Λακωνίας. Ενώ όλα τα δισύλλαβα Ντού-μας εκ της Ηπείρου Ντί-ντας.

Ντέσκης. Ονομάστηκαν Λεωνιδόπουλοι από τον Αεωνίδα τον ένα αδελφό, από τον άλλο Αναστάσιο, Αναστασόπουλοι.

Ντούβρας. Αγνώστου καταγωγής, είχε κληρονόμο την κόρη του, παντρεύτηκε τον Γυφτοχρύσανθο και μετά συγχωνεύτηκαν με Ζωγόπουλους και Τσιμπρέους. Το σπίτι του στου Παν. Τσΐμπρη. Στην εκστρατεία του Λάλα οι Έλληνες κατασκήνωσαν στο προαύλιο του σπιτιού του, 2-5 μέρες περιμένοντας τον Φωτάκο για στρατιωτική βοήθεια. Μάχη στο Πούσι, 1826.

Ντάβαρης, Νταβαραίοι από Ηλία Αντωνάκη και χήρα μητέρα .Από τους βαριούς Νταβάδες -χαλκοματένια σκεύη ψησίματος στο φούρνο.

Π

Παπαδόπουλος. Εκ του Ιερέως Παναγιώτη εκ της Ηπείρου, εφημέριος (1840-1863), ονόμασε τα παιδιά του, 5 στον αριθμό, Παπαναγιώτου -Παπαδόπουλοι.

Θεόδωρος – Σαβάλια.

Ιωάννης – Καμπούρη

Αντρικός – Ντρίβα

Ελένη – Μωλή – Νικολή – Αργυροπούλου

Αικατερίνη – Λαγανά* νυν Γαστούνη, εγγονή Μαρία Κλάδη.

Παπαδόπουλος. Αχιλλέας τα παιδιά του Αχιλλεόπουλοι έως νυν. Προκατοχικά των Τούρκων 1450 ήταν και Ιερεύς Αχιλλέας Παπαδόπουλος. Εκκλησία στους πεθαμένους πάνω από Προφήτη Ηλία Πλατανά, όπου εκεί έγινε το θαύμα με Γιώργη Ασημακόπουλο.

Παπανδρέου. Εκ του Ιερέως Ανδρέου – Μπουμπούνα – Παπανδρία τα παιδιά του Παπαδόπουλοι και μετά Παπανδρέου. Ο εφημέριος Ανδρέας διαδέχτηκε τον Ιερέα Παναγιώτη – συγγενή του- μετά το 1863 έως 1905. Τον θυμούνται 80 ετών και άνω -1979. Ν. Μπίρμπας.

Παυλόπουλος. Φώτης εκ της Δίβρης καταγόμενος και φερμένος στη Δίβρη από την Αχρίδα της Ελληνικότατης Μακεδονίας της Πελαγονίας.

Ρ

Ρετσίνας, μάζευε ρητίνη, έμπορος σήμερα δεν υπάρχει επίθετο στο Γούμερο, απλώς αναμηση

Ρόδοι, Ροδόπουλοι, Ροδέοι, υποδηματοποιοί και έμποροι έως 1975 Νικόλαος Ροδόπουλος (Κουτσονίκος). Καταγωγή Βεσίνη Καλαβρύτων.

Ροδόπουλοι και στου Δούκα, Μηλιές, Λάλα. Συγγενείς ή συνεπώνυμοι. Ίσως μακριά από κοινή ρίζα πάππου – προσπάππου. Ήταν γραμματείς στους Αγάδες του Λάλα.

Σ

Σιλάιδου, Σιλαϊδόπουλοι από αγνώστου καταγωγής και Συλάιδου με υ, μάλλον εξ Ηπείρου.

Στασινού, εκ της Πέρσαινας και καπετάνιος Στασινός, Στέργιος, Μπόμπας.

Οι 3 αυτοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα 1821. Ίδε βιβλίο μου ο Ιμπραήμ στην Ωλένη.

Σαρλάμη, Σαρλαμέοι φερτοί οργανοπαίκτες, μάλλον Ηπειρώτες από Πόθου – Λάσδικα.

Σούλης εξ Ηπείρου, σήμερα δεν υπάρχει. Εικασία μόνο ότι οι απόγονοι Σωτηρόπουλοι.

Τ

Τζόγιας που πήρε τ’όνομά του το χωριό Τζόγια Δ.Δ. Δήμου Ιάρδανου, πρωτεύουσα το Βούναργο.

Τσίμπροι. Τσιμπρέοι ή Τσιμπέοι, διότι κορφοκόβουν τις τσίμπες στα αμπέλια. Πρώτοι κάτοικοι μετά τους Ζιπιταΐους από Μάνη ίσως τη μέσα Μάνη Λακωνίας.

Τούμπας, Τουμπαίοι από το Δημητράκη Τούμπα, ενώ λέγονταν Δημήτρης -Δημητρόπουλοι από Δίβρη ή Καρύταινα. Άλλη άποψη, έμεναν στο Τούμπι, ύψωμα πλατείας Γουμέρου.

Τζεβελέκος, Τζαβέλλας εκ της Ηπείρου, Τζεβελεκαίοι, απ’τις Τζαβέλλες -μπισιόλες. Τζαβέλλας Κίτσος κ.ά.

Τσιούφης, Τσιουφαίοι, Φώτιος, Φώτος, Φωτακόπούλοι. Δομοκό, ένα μέρος αυτών στη Βοιωτία και μετά στην Ηλεία.

Φ

Φλέσσας, ίσως συγγενής του Παπαφλέσσα Γρηγορίου’ Δικαίου, που ονομάστηκε Παπαφλέσσας από το λάθος που έκανε προς Εφεσίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Βέβαια κανείς δεν τον γνωρίζει με το Γρηγόριος, αλλά με το παρατσούκλι “Παπαφλέσσας”. Ο Φλέσσας στο Γούμερο ερχόμενος από τα Τρόπαια της Γορτυνίας έγινε Μαραγκός λόγω του ξυλουργικού του επαγγέλματος.

Φωτακόπούλοι:  Αλλά και για συντομία Φωτόπουλοι, Φωτεινόπουλοι, Φωτεινογιαννακόπουλοι.

Χ

Χρόνης – Χροναίοι, Χρονόπουλοι, Πολύχρονης – Πολυχρονόπουλοι.

Κουτσός Χρόνης – χωλός = Κουτσοχρόνοι οι απόγονοι.

Από Αρκαδία μάλλον, Επάνω Χρέπα Νομού Αρκαδίας.

Εχουμε πολλά επίθετα από το επάγγελμα.

Ράφτης – Ραπταίοι – Ραφτόπουλοι

Καλαφάτης – Καλαφαταίοι

Χαλικιάς – Χαλκαίοι – Χαλίκια

Τερζής – Τερζαίοι – Τερζή

Ράπτες μάλλινων ενδυμάτων – κάπες κ.ά.

Κάπας – Καπαίοι

Παπαγιώργης = Παπαγεωργίου

Παπά Νίκος = Παπανικολάου

Παπά Ανδρέας = Παπανδρέου

Από τα ζώα: Γάτα – Γάτος = Γάτη

Σκύλος = Σκυλογιάννης

Αλογο = “Αλογοσκούφης”

Από το ύψος: Κόνταρης = Κοντάρης

Από το Κοντός: Κοντός, Κοντούλης και άλλα πολλά επώνυμα, γνωστά κατ

άγνωστα.

Κλείνοντας τους κατά δύναμη ενθυμηθέντες και πρώτους οικούντες στο Γούμερο κατά τον 19ον αιώνα, σήμερα έχουμε και άλλες οικογένειες που προστέθηκαν στους κατοίκους.

Σφυρης

Σβαρνός

Θεοδωρόπουλος

Θεοφανόπουλος

Γεωργίου

Σήμερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ μέχρι σήμερα

Α

Αγγελόπουλος

Αναστασόπουλος

Ασημακόπουλος

Αντωνακόπουλος

Αθανασόπουλος

Αποστολόπουλος

 
Γ
          Γεωργόπουλος
          Γαβριλόπουλος


Δ

Δελλής

Δημακόπουλος

Δημόπουλος


Ζ

Ζάγκλαρης

Ζωγόπουλος


Κ

Καραλής

Κιτσόπουλος

Καρβουνιάρης

Κομπορόζος

Κανταρές

Κολοβάδης

Κοτσιράς

Κακαλής

Καλατζής


Λ

Λεωνιδόπουλος

Λούστρας


Μ

Μαραγκός

Μπουμπούνας

Μπλόσκας


Ν

Ντιντίφας

Ντοΰμας

Ντίντας

Ντάβαρης


Π

Παπαναγιώτου, Παπαδόπουλου

(εκ των Ιερέων Παναγιώτη – Εκ της Ηπείρου)

Παπανδρέου ή Παπαδόπουλος – εκ του Ιερέως Παπανδρία

Πιτσοΰνης


Ρ

Ροδόπουλος


Σ

Συλαϊδόπουλος

Στασινός

Σωτηρόπουλος

Σφυρής


Τ

Τζουανόπουλος

Τσίμπρης


Φ

Φωτακόπουλος

 

Τα έως άνω επώνυμα έχουν απογόνους είτε από άρρενα τέκνα είτε από θήλυ και αναγράφονται τα επώνυμα τους στα Δημοτολόγια.


ΕΠΩΝΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ

Βοϊδινός

Καρυώτης

Ρετσίνας

Παρασκευόπουλος

Ίσως να ξεχάσαμε και κάποια οικογένεια, πάντως στις αρχές του 20οΰ αιώνα οι βασικές οικογένειες ήταν περίπου 50.

 

*Πηγή: ΓΟΥΜΕΡΟΚΑΣΤΡΟ – Παναγιώτης Φωτακόπουλος Ιερέας

ΠροηγούμενοΕπόμενο

Related Posts

Υποστήριξη

Η προσπάθεια μας να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες εξαρτάται απο όλους εσάς.
Εάν έχετε πληροφορίες ή πηγές μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.