Σε μια γρήγορη χρονολογική σειρά από το 1835, όπου το Γούμερο έχει 275 κατοίκους, βλέπουμε να αυξάνει ο πληθυσμός ως εξής:

Χρον. 1879 – 434 κάτοικοι
Χρον. 1889 – 507 κάτοικοι
Χρον. 1896 – 591 κάτοικοι
Χρον. 1907 – 783 κάτοικοι
Χρον. 1912 – 787 κάτοικοι
Χρον. 1928 – 1.139 κάτοικοι
Χρον. 1940 – 964 κάτοικοι
Χρον. 1951 – 1102 κάτοικοι
Χρον. 1961 – 1.139 κάτοικοι
Χρον. 1971 – 1.116 κάτοικοι
Χρον. 1981 – 947 κάτοικοι
Χρον. 1991 – 1.032 κάτοικοι
Χρον. 2001 -1.059 κάτοικοι

Σ’αυτοΰς τους χίλιους και πλέον κατοίκους, πρόεδροι διετέλεσαν, πλην Κυριάκου Καραλή, Δημάρχου στο Δήμο Ωλένης με πρωτεύουσα το Λαντζόι, οι εξής:

1911- 1912 Διονύσιος Γεωργόπουλος

1912 Βασίλειος Αγγελόπουλος
1916 – 1920 Δημήτριος Ντίντας
1924- 1928 Χρήστος Λεωνιδόπουλος
1932 – 1936 Ιωάννης Δημακόπουλος
1940 – 1944 Νικόλαος Τζεβελέκος
1948 – 1952 Φώτιος Κακκαλής

1956 – 1960 Νικόλαος Αντωνακόπουλος

1964 – 1967 Ιωάννης Ασημακόπουλος

1967 – 1971 Νικόλαος Παπανδρέου – Γιατράκος

1971 – 1973 Νικόλαος Σωτηρόπουλος

1973 – 1977 Αγγελής Ανστασόπουλος

1977 – 1982 Αγγελής Αναστασόπουλος

1982 – 1986 Γιάννης Αχιλλεόπουλος

1986 – 1994 Αθανάσιος Γαβριλόπουλος

1994 – 1998 Γεώργιος Τούμπας μέχρι Δημαρχίας (Σχέδιο Ιωάν. Καποδίστρια)
1998 – 2006 Πάρεδρος Γεώργιος Σφυρής
2006 – 2014 Πάρεδρος Κώστας Κολοβάδης

2014- νύν  Πάρεδρος Αναστασόπουλος Νικόλαος

* Η στατιστική υπηρεσία ιδρύθηκε το 1951, όπου βλέπουμε το Γούμερο να έχει 1.102 κατοίκους μόνιμους.

Παλαιότερα ήταν περισσότεροι κάτοικοι, εφ’ οσον είχαν ξενιτευθεί, Γερμανία, Αθήνα, κ. αλλού.

Related Posts

Υποστήριξη

Η προσπάθεια μας να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες εξαρτάται απο όλους εσάς.
Εάν έχετε πληροφορίες ή πηγές μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.